Soorten PMO´s

Tactisch PMO

De tactisch PMO-er faciliteert de programma- en/of projectmanager om het project optimaal te laten functioneren. De PMO-er houdt zich onder meer bezig met het opzetten en uitwerken van procedures en templates en waarborgt de standaard werkwijze en gebruikte methodieken. Daarnaast kan de PMO-er een coachende rol vervullen richting de projectleider in het gebruik van opgeleverde rapportages en analyses voor de directie.

PMO Lead

De PMO Lead ziet toe op de coördinatie van de gehele projecten portefeuille binnen grote en complexe organisaties en denkt mee op tactisch en strategisch niveau. De PMO Lead is tevens verantwoordelijk voor het opzetten, leiding en richting geven aan grote PMO/ teams op portfolio of programma niveau binnen de organisatie. De PMO adviseert en ondersteund de programma of portfoliomanager en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van benodigde tools en processen.

Medewerkers

Coördinator arbeidsmarktcommunicatie /
sr. recruiter

“Als je bloeit en groeit bereik je meer”

Details...
Cell phone: (06) 5159 6832
Recruitment/account specialistDetails...
Cell phone: (06) 1469 6352

Managing Partner PMO Lead

“Als je niet de juiste vragen stelt, krijg je nooit de juiste antwoorden”

Details...
Cell phone: (06) 5708 2333