Programmacoördinator (36 uur)

Bedrijfsprofiel

Wij zijn buro C5 & PMO Lead, het netwerk voor PMO & projectmanagementadvies, gevestigd in het hartje van Utrecht. Met meer dan 15 jaar ervaring in ‘de projectenwereld’, kunnen wij als geen ander meedenken met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever. De mensen op de juiste plek zetten, want bij buro C5 draait het om mensen, persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Bij PMO Lead werk je aan complexe en uitdagende opdrachten bij (diverse) grote opdrachtgevers op tactisch en strategisch niveau. Wij hebben een duidelijke focus op de ontwikkeling van onze professionals. In dat kader faciliteren wij groepstrainingen, kennissessies, 24/7 toegang tot ons online platform en persoonlijke begeleiding. Dankzij onze marktkennis en uitgebreide netwerk begeleiden wij tevens ook (startende) ZZP-ers naar interessante opdrachten.

Onze opdrachtgever is een overheidsinstelling.

Functie omschrijving

Het ondersteunen, aanjagen en faciliteren van de opdrachtgevers bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT (Multidisciplinair Interventieteam) is een essentiële taak van de programmacoördinator. De programmacoördinator is op de hoogte van alle informatie over het programma en is verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang tussen de verschillende deelopgaven, het actief betrekken en communiceren met de relevante stakeholders, het periodiek rapporteren/communiceren over voortgang en het begeleiden van projectleiders en betrokken medewerkers op projectmatig werken. Indien er afgeweken wordt van eerder vastgestelde afspraken dan is er de taak en verantwoordelijkheid om dit te signaleren en te agenderen op de juiste plekken. De programmacoördinator is in staat de verschillende belangen en belanghebbenden te onderkennen en mogelijke tegenstellingen om te zetten naar heldere beslispunten voor de verantwoordelijke bestuurders. In algemene zin begrijpt en beheerst hij / zij het speelveld, het proces en de (nieuwste) technologie die van toepassing zijn op het MIT. Hij/ zij kan sturen op een strakke planning, maar ook ruimte geven binnen deze planning als de situatie daarom vraagt. Tevens is de programmacoördinator in staat om intern draagvlak te laten ontstaan voor het MIT, collega’s te mobiliseren en kan hij / zij als coach voor de projectleiders en andere betrokken medewerkers fungeren.

De programmacoördinator is ondernemend en resultaatgericht en heeft daarnaast uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om pro-actief te reageren op ontwikkelingen en een hoge mate van politiek bestuurlijk/organisatiesensitiviteit maakt het mogelijk een complexe op- en inrichting te laten slagen binnen de belangen en cultuur van de organisatie.

Werkzaamheden:

 • Ondersteunt de organisatie procesmatig bij haar bijdrage aan de op- en inrichting van het MIT (focus intern);
 • Is aanspreekpunt voor de projectleiders en betrokken medewerkers;
 • Adviseert over het proces van de op- en inrichting van het MIT, monitort en rapporteert over de voortgang en structureert de bijdrage;
 • Vertaalt de landelijke (procesmatige) ontwikkelingen van het MIT naar de opdrachtgever;
 • Begeleidt de betrokken medewerkers waar nodig op projectmatige werken;
 • Voert actief stakeholdermanagement en draagt zorg voor interne communicatie (bijv. d.m.v. voortgangsrapportages);
 • Wordt ondersteund door een programmasecretaris.

Competenties:

 • Projectmatig werken: sturen op resultaat met oog voor draagvlak;
 • In staat om balans te vinden tussen belangen van betrokkenen;
 • Het managen van de verwachtingen bij de betrokken stakeholders;
 • Omgevingssensitief (politiekbestuurlijk- en organisatiesensitief);
 • Heeft senioriteit en durft ongevraagd advies te geven aan.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding WO.
 • Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring met het leiden van projecten met een groot politiek-bestuurlijk component.
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring binnen de strafrechtketen.
 • Heeft minimaal 5 jaar relevante ervaring als coördinator in complexe omgevingen. De complexiteit zit in de politieke-bestuurlijke omgeving en diversiteit aan belangen en werkwijzen doordat verschillende organisaties deel uit maken van de keten.
 • Beschikt over een certificering op het gebied van programma- en projectmanagementmethoden zoals IPMA, Scrum en Agile of vergelijkbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De beoogde startdatum is 1 september 2020 met een looptijd van 6 maanden met mogelijke optie tot verlenging. Je werkt op 2 locaties, zowel in Amsterdam als in Rotterdam (en thuis).

Locatie

Amsterdam en Rotterdam

Publicatiedatum

16-07-2020

Contactpersoon

Esther Offringa
persoonlijk

coördinator arbeidsmarktcommunicatie /
sr. recruiter

“Als je bloeit en groeit bereik je meer”

Details...
Esther Offringa
Mobiel: (06) 5159 6832
onze mensen