Projectsecretaris Uitvoerbaarheid en adviseur

Bij welke opdrachtgever ga je werken?

Onze opdrachtgever representeert de ruim 342 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. De opdrachtgever stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Dit ga jij doen!

Over de opdracht

Het programma is een beweging met daaronder een aantal programmalijnen. De opdracht is om met gemeenten en zoveel mogelijk vanuit de praktijk invulling te geven aan;

 • de visie dat uitvoering leidend is voor beleid;
 • zichtbaar te maken waar de grootste uitdagingen liggen (beeld van de praktijk);
 • te onderzoeken wat geleerd kan worden van de aanpak en werkende elementen en deze kennis te delen (lerend netwerk);
 • te onderzoeken wat dit vraagt aan landelijke kaders en dit te bespreken met het rijk (input voor beleid)

We werken met een klein team aan het initiëren, versnellen en borgen van activiteiten die ten goede komen aan de uitvoerbaarheid en uitvoeringskracht van gemeenten.

Het hoofddoel van het thema uitvoerbaarheid is uitvoerbare wet- en regelgeving voor gemeenten.

Om dat doel te bereiken zetten we in op:

 • Betere en eerdere betrokkenheid van gemeenten bij de ontwikkeling van rijksbeleid
 • Brede bekendheid (bij rijk, politiek en gemeenten) van knelpunten en oplossingsrichtingen in de uitvoering van taken door gemeenten
 • Kennisoverdracht, agenderen en leren en ontwikkelen staan centraal in de activiteiten die we in dat kader ondernemen. Denk hierbij aan het organiseren van kennissessies over uitvoerbaarheid, het opstellen van een gemeentelijke stand van de uitvoering en het beproeven van nieuwe werkwijze in de praktijk.

Omschrijving van de opdracht

Hoe je invulling geeft aan jouw functie, bepaal je deels zelf. Duidelijk is wel dat het in jouw werk essentieel is om te weten wat er speelt. Als secretaris voor de programmalijn uitvoerbaarheid vervul je een verbindende functie op zowel inhoud als relatie in het programma. Je hebt oog voor de rode raad in de verschillende actielijnen en bent bereid een grote diversiteit aan taken op te pakken. Je bouwt en onderhoudt het interne en externe netwerk en monitort alle activiteiten zorgvuldig, waarmee je ervoor zorgt dat jij of de andere leden van het team op de juiste momenten aan tafel zitten. Je zorgt voor structuur, verslaglegging, organisatie van bijeenkomsten, maar ook voor annotaties en voorstellen voor het MT en de VNG-directie.

Als secretaris heb je een aantal organiserende en faciliterende taken. Je plant bijeenkomsten in, bereidt deze voor en maakt verslagen. Daarnaast lever je ook een inhoudelijke bijdrage. Je haalt bijvoorbeeld binnen de organisatie de voortgang op m.b.t. het werken met de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO). Je analyseert deze informatie en rapporteert hierover. Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage aan de Stand van de Uitvoering door deskresearch te doen en interviews en gesprekken bij te wonen. Ook verbind je deze activiteiten met ontwikkelingen binnen en buiten VNG. Waar nodig pak je zelfstandig afgebakende taken op.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Bewaken van de planning en de voortgang van het programma uitvoerbaarheid op alle onderdelen.
 • Organisatie breed ophalen van informatie m.b.t. de voortgang op UDO-trajecten, deze informatie analyseren en opstellen van rapportages.
 • Onderhouden van contacten met de leden van het programmateam en projectteam, evenals met koepels en vakverenigingen van gemeenten.
 • Ondersteuning van stakeholdermanagement, zoals het bijhouden van overzichten
 • m.b.t. contactgegevens en communicatie met belangrijke stakeholders.
 • Opstellen van agenda's voor en het maken van verslagen van vergaderingen.
 • Inhoudelijke voorbereidingen voor bijeenkomsten en verslaglegging.
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de Stand van de Uitvoering.
 • Opstellen van annotaties en voorstellen voor het MT en de VNG-directie.
 • Bijdragen aan evenementen.
 • Bijdragen aan communicatie uitingen.
 • Resultaat van de opdracht
 • Beoogde resultaten, als (direct of indirect) gevolg van jouw bijdrage:
 • Inzicht in de voortgang van de UDO binnen de VNG o.b.v. gestructureerde informatie verkregen van gemeenten en van collega’s binnen de VNG.
 • Een analyse op de informatie zodat gerichte vervolgacties benoemd kunnen worden.
 • Verkregen informatie is geanalyseerd zodat een verantwoording kan worden afgelegd over de subsidiebesteding en dit kan worden gemonitord.
 • Monitorsystematiek is ingericht.
 • Goede organisatie van bijeenkomsten.
 • Heldere communicatieberichten zijn opgesteld.
 • Delen van geleerde lessen die voortkomen uit bijeenkomsten en uit het netwerk.
 • Opgeleverde Stand van de uitvoering; Als onderdeel van jouw opdracht heb je het proces goed gefaciliteerd en een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Functie-eisen

 • WO Werk- en denkniveau
 • Afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van bestuurskunde.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving in de rol van beleidsadviseur, waarbij je schakelde tussen bestuur, beleid en uitvoering
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving in de rol van secretaris waarbij je schakelde tussen bestuur, beleid en uitvoering
 • Ruime kennis van de gemeentelijke praktijk
 • Ervaring met het inrichten van monitors

Aanvullende informatie en arbeidsvoorwaarden

Andere (secundaire) voorwaarden waar je aan kan denken:

 • Thuiswerkvergoeding - reiskostenvergoeding (OV vergoeding & kilometervergoeding)
 • Vakantiegeld 8,33% (jaarlijks uitbetaald in mei)
 • 25 vakantiedagen op een fulltime werkweek (optie voor het kopen van verlofdagen)
 • Pensioenopbouw
 • Wij faciliteren een laptop/telefoon wanneer je bij ons in dienst treedt
 • Gebruik maken van FiscFree® - kopen met belastingvoordeel
 • Mogelijkheid voor een fietsplan/auto van de zaak
 • Trainingen op maat/inhoudelijke bijeenkomsten
 • Netwerk van PMO'ers die je verder kunnen helpen

C5 groep

Wij zijn buro C5 & PMO Lead (onderdeel van de C5 groep), het netwerk voor PMO & projectmanagementadvies. Gevestigd in het hartje van Utrecht. Met meer dan 15 jaar ervaring in ‘de projectenwereld’, kunnen wij als geen ander meedenken met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever. De mensen op de juiste plek zetten, want bij de C5 groep draait het om mensen. Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Je werkt aan complexe en uitdagende opdrachten bij (diverse) grote opdrachtgevers op verschillende niveaus. Wij hebben een duidelijke focus op de ontwikkeling van onze professionals. In dat kader faciliteren wij groepstrainingen, kennissessies, 24/7 toegang tot ons online platform en persoonlijke begeleiding. Dankzij onze marktkennis en uitgebreide netwerk begeleiden wij ook (startende) ZZP-ers naar interessante opdrachten.

Locatie

Den Haag/Hybride

Publicatiedatum

24.06.2024

Contactpersoon

Buunk

persoonlijk
Recruitment ConsultantDetails...
Albertine Buunk
E-mail: buunk@buroc5.nl
Mobiel: (06) 2328 1595
onze mensen