Senior PMO (36 uur)

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren.

Functie omschrijving

De senior PMO treedt op als rechterhand van de programmamanager en overkoepelend. De PMO treedt op als hun adviseur bij het vormgeven, inhoudelijk definiëren en besturen van het programma en heeft daarbij ook een uitvoerende rol. Daarnaast richt de senior PMO het Programma Management Office in. De PMO ondersteunt het programma en specifiek voor een project. De senior PMO faciliteert, adviseert en schakelt intensief met andere betrokkenen in het team.

Verantwoordelijkheden:
• De senior PMO draagt zorg voor het opzetten en positioneren van het Programma Management Office (PMO) binnen de programma-organisatie;
• Adviseert over de opzet van het programma en de mogelijkheden voor sturing (door middel van het signaleren van de knelpunten en kansen voor het programma en brengt die kansen in afstemming tot uitvoer);
• Adviseert en ondersteunt de programmamanager en projectleider in inhoudelijke-, bestuurlijke-, beleidsmatige werkzaamheden, die zich ook ad hoc kunnen voordoen;
• Houdt overzicht op processen, resources, inhoud en onderlinge verbanden binnen het team en adviseert de programmamanager gevraagd en ongevraagd;
• Vertaalt de plannen van het programmamanagement naar beslag op middelen en naar de gevolgen voor de programmabegroting;
• In overleg met de afdelingen financiën en HR het opstellen van projectomschrijvingen, planningen, projectagenda’s, menskracht- en projectbegrotingen;
• Schakelt met de afdeling financiën en HR met betrekking tot de inhuur van medewerkers voor het programma;
• Ondersteunt de projectleiders binnen het programma op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting en risicomanagement en fungeert als sparringpartner;
• Coördineert, stuurt op en bewaakt de risico’s en beheersmaatregelen en resultaten (zowel op inhoud als op financieel gebied);
• Opstellen van diverse periodieke voortgangsnotities/-rapportages en beslisdocumenten;
• Agendeert, bereidt voor en bewaakt de follow-up van (bestuurlijke) overleggen;
• Organiseren en (ook inhoudelijk) voorbereiden van programmabrede bijeenkomsten;
• In overleg met communicatie het faciliteren van goede interne- en externe communicatie binnen en buiten het project;
• Het opzetten en het bewaken van het documentbeheer t.b.v. de programmaorganisatie (programmadossier);
• Draagt zorg voor de verslaglegging van PMT (programmamanagementteam);
• Begeleidt werksessies e.d. binnen het programma.

Functie eisen

• HBO werk- en denkniveau (op basis van opleiding en ervaring);
• Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de laatste 8 jaar) ervaring in de rol van senior PMO in complexe- en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten;
• Aantoonbare werkervaring in het programmatisch werken in omgevingen waar de gestelde doelen onder druk staan of (op onderdelen), wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen en/of voortschrijdend inzicht;
• Ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project)administratie;
• Aantoonbare recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 10 jaar) werkervaring binnen programma’s en/of projecten met een grote verandercomponent;
• Recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren en organiseren van brainstormsessies, werksessies e.d. en bewaken van de follow-up daarvan;
• Ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren (projectmatig) van uitvoerende werkzaamheden met een sterke inhoudelijke informatievoorziening component die vraagt om kennis van de inhoud van het programma en van de omgeving van het programma.

Competenties:
• Resultaatgericht
• Klantgericht
• Kwaliteit gericht en zorgvuldig
• Samenwerken
• Plannen en Organiseren
• Proactief en initiatiefrijk
• Omgevingsbewust
• Flexibiliteit
• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

Arbeidsvoorwaarden

Een functie voor 36 uur in de week. Je kan starten per 1 maart met een langere looptijd (kan oplopen tot 3 jaar).

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

11-02-2019

Contactpersoon

Esther Offringa
persoonlijk

coördinator arbeidsmarktcommunicatie /
sr. recruiter

“Als je bloeit en groeit bereik je meer”

Details...
Esther Offringa
Mobiel: (06) 5159 6832
onze mensen