Functies

Als specialist op het gebied van tactisch en strategisch PMO bemiddelen, begeleiden en leiden wij professionals op in functies die divers kunnen zijn in naam en inhoud als ook in niveau. Het aantal jaar projectervaring zegt iets over het niveau waarop de professional zich bevindt en ook hierbij helpen wij mee om een medior of senior PMO zich blijvend te kunnen ontwikkelen.

PMO

Tactisch PMO
De tactisch PMO-er faciliteert de programma- en/of projectmanager om het project optimaal te laten functioneren. De PMO-er houdt zich onder meer bezig met het opzetten en uitwerken van procedures en templates en waarborgt de standaard werkwijze en gebruikte methodieken. Daarnaast kan de PMO-er een coachende rol vervullen richting de projectleider in het gebruik van opgeleverde rapportages en analyses voor de directie.

PMO Lead

De PMO Lead ziet toe op de co√∂rdinatie van de gehele projecten portefeuille binnen grote en complexe organisaties en denkt mee op tactisch en strategisch niveau. De PMO Lead is tevens verantwoordelijk voor het opzetten, leiding en richting geven aan grote PMO/ teams op portfolio of programma niveau binnen de organisatie. De PMO Lead adviseert de programma of portfoliomanager en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van benodigde tools en processen.