Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe PMO Lead omgaat met je persoonsgegevens. Door PMO Lead worden persoonsgegevens verwerkt en dit moet op correcte wijze gebeuren. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt vanaf 25 mei 2018. PMO Lead is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hieronder kun je lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van ons inschrijf- of sollicitatie formulier op de website van PMO Lead laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals een naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk formulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens voor een aantal basis doelen.

Om een relatie met je aan te kunnen gaan
Als je interesse in ons toont hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij jou als potentiële kandidaat of nieuwe klant kunnen accepteren en verder kunnen helpen.

Om een relatie met je te onderhouden
Als je eens bij ons ingeschreven bent of er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden willen wij goed contact onderhouden. Dit omdat wij ook in de toekomst met elkaar kunnen gaan samenwerken. Om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken de gegevens om contact met je te onderhouden. Dit komt terug in het dossier en zorgt ervoor dat wij een goede en langdurige relatie met je kunnen opbouwen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klant en kandidaat relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van web statistieken verzamelt PMO Lead anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: de duur van je bezoek, welke pagina’s je hebt bezocht en vanuit welke online kanalen je op de website van PMO Lead terecht bent gekomen. Voor ons is het niet nodig om cookies te gebruiken daar wij niet ingericht zijn als internet/marketingbureau maar als intermediair.